Historie

Sokol Staříč včera a dnes

Na popud učitele  Havránka a několika staříčských občanů  byla na své ustavující schůzi dne 5. listopadu 1911 založena T.J. Sokol ve Staříči. V té době to byl první pokrokový spolek v obci. Za značné účasti tehdejší stařičské mládeže byl v tento den ustaven za příkladné pomoci brušperských patronů první výbor. Jeho starostou byl zvolen bratr Havránek, učitel zdejší školy, místostarostou bratr Vrba, učitel a Prokop Hynek jako první náčelník. Dále pak Josef Lanča, Vilém Prokop, Jan Velička, Jan Chvostek, Albína Míčková a další.

Celá historie